synchronization

درخواست حذف این مطلب

مجموعه ای از اتفاق های خوب در زمان های بد.


پ.ن: عزیزم، انقدر خسته م که بی هیچ استقبال و بدرقه ای، فقط بیا بریم برای پیدا سقفی که زیرش واسه دردهام یه آغوش همیشه باز بی منت باشه.